Bezpieczny Kredyt 2 proc. – najważniejsze fakty

Wsparcie dla osób, które zamierzają kupić pierwszą w życiu nieruchomość lub wybudować pierwszy dom – taki cel ma rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Dzięki dopłatom do odsetek, raty takiego kredytu mają być zbliżone do obowiązujących w czasach rekordowo niskich stóp procentowych.

 

Kto może otrzymać kredyt

z dofinansowaniem?

 • Kredytobiorca nie może mieć ukończonych 45 lat. Jeśli kredytu udziela się współkredytobiorcom prowadzącym wspólnie gospodarstwo omowe, młodsza z osób musi spełnić ten warunek.
 • Kredytobiorca nie może mieć prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą ma być przeznaczony na pierwsze mieszkanie lub dom. Warunek ten dotyczy także przeszłości oraz osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy (małżonek, rodzic wspólnego dziecka, a także dzieci).

 

Ile kredytu można będzie otrzymać?

Maksymalna kwota kredytu to:

 • 500 tys. Zł dla singli
 • 600 tys. Zł dla gospodarstw wspólnych z małżonkiem lub co najmniej jednym dzieckiem.

 

Jeśli finansujemy kredytem budowę domu, a działka (kupiona bez kredytu) stanowi wkład własny, to wartość działki powiększona o kwotę kredytu musi zmieścić się w limicie 1 mln zł.

W programie nie przewidziano żadnych limitów cenowych nieruchomości. Środki z kredytu można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, a także zakup działki budowlanej i budowę domu jednorodzinnego.

 

Jaki może być minimalny i maksymalny wkład własny?

Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Wyjątek stanowi przypadek, gdy wkładem jest nieobciążona kredytem działka budowlana. Wówczas suma kwoty kredytu i wkładu własnego nie może przekroczyć 1 mln zł.

Minimalny wkład własny zależeć będzie od wymagań banków. Obecnie kilka instytucji oczekuje wpłaty co najmniej 10 proc. wartości nieruchomości, a pozostałe – 20 proc. „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” może zostać jednak udzielony jako kredyt z gwarantowanym wkładem własnym. Wówczas nie jest wymagana żadna wpłata ze strony klienta – wkład własny gwarantuje Państwo.

 

Jak działać będzie dofinansowanie rat?

Dopłaty będzie się otrzymywać przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu. Wypłacane będą bezpośrednio bankowi i obniżą raty płacone przez klienta. W efekcie rata będzie taka, jakby oprocentowanie wynosiło 2 proc. plus marża banku.

Podczas trwania dopłat kredyt spłacany będzie w postaci rat malejących. Po tym czasie domyślną formułą będzie rata równa.

 

Kiedy będzie można stracić dopłaty?

Podstawowym warunkiem utrzymania dofinansowania rat jest rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od:

 • Nabycia prawa własności lub prawa spółdzielczego do nieruchomości.
 • Zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego.

 

Stracić prawo do dopłat będzie można, gdy:

 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców).
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona.
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia).
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym.

Co istotne, otrzymanych wcześniej dopłat nie trzeba będzie zwracać.

Projekt ustawy nie jest jeszcze ostateczny, a więc szczegóły proponowanych rozwiązań mogą się zmienić po pracach w parlamencie. Przewidywany termin dostępności kredytów z dopłatami to 1 lipca 2023 r.

 

Czego jeszcze nie wiemy o „Bezpiecznym Kredycie 2 proc.”?

Kluczową sprawą dla kredytobiorców będzie sposób badania zdolności kredytowej przez banki. Jeśli będą one uwzględniać wysokość raty już po dopłacie, dostępna kwota kredytu znacząco wzrośnie, a na finansowanie będą mogli liczyć osiągający przeciętne dochody. Jest prawdopodobne, że taki scenariusz się zrealizuje. Zmiany w ustawie mogą także dotyczyć kredytów dla osób, które już rozpoczęły budowę domu i potrzebują środków na dokończenie inwestycji.